SPTE enota

Kaj je SPTE enota?

SPTE enota (z drugimi besedami tudi: SoProizvodnja Toplotne in Električne energije, soproizvodnja enota ali kogeneracija)  je samostojna enota za pridobivanje električne in toplotne energije.

Uporabniku omogoča, da proizvedeno električno energijo v celoti proda v elektrodistribucijsko omrežje ali jo porabi za lastno rabo, toplotno energijo pa uporabi za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne vode in razne tehnološke procese. Pri proizvodnji električne energije lahko dosežemo tudi preko 25 % prihranka primarne energije v primerjavi z ločeno proizvodnjo.

 

Ciljni uporabniki

Pri izdelavi soproizvodnih enot lahko zaradi njihove vsesplošne uporabnosti zasledimo velik tehnološki napredek, ki se kaže predvsem v njihovi večji energetski učinkovitosti. Največja prednost sistema soproizvodnje je zanesljivost oskrbe z energijo, ker le-to proizvaja neodvisno od javnega omrežja, poleg tega je tudi odlična naložba za tiste objekte, kjer je potrebno ogrevati prostore večjih površin.

Široka paleta soproizvodnih enot različnih nazivnih moči (od 37 do 500 kW nazivne električne moči) omogoča oskrbo najširši skupini uporabnikov:

 • veliki in mali industrijski obrati,
 • zdravstvene ustanove,
 • javno izobraževalni zavodi,
 • trgovski in športni centri,
 • naravni parki in planinske koče,
 • odročne kmetije,
 • poslovni prostori ter
 • navadna stanovanjska poslopja (hiše, bloki).  

 

Prednosti SPTE enote

Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriv.

Glavne prednosti za PORABNIKA so:

 • nizki stroški električne in toplotne energije,
 • nižji obratovalni stroški,
 • večji energijski izkoristki,
 • večja zanesljivost oskrbe z energijo,
 • koriščenje energije neodvisno od javnega omrežja.

Glavne prednosti za SKUPNOST in OKOLJE so:

 • veliki prihranki primarne energije,
 • proizvodnja okolju prijazne energije,
 • nižanje emisij toplogrednih plinov (CO2) ter emisij ostalih plinastih onesnaževal (CO, SO2 in NOX),
 • odlična biološka razgradljivost goriva,
 • ekološki viri goriv (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin (LPG), kurilno ali rastlinsko olje, biodizel, biomasa).